Ako prebieha spánkové poradenstvo?

Základom spánkového poradenstva je spánkový dotazník. Na základe odpovedí v tomto dotazníku pre Vás vypracujem spánkový plán. V rámci spánkového plánu popisujem niekoľko techník, pomocou ktorých vieme naučiť dieťatko zaspávať samo. Spánkové poradenstvo, ktoré poskytujem je založené na vytvorení správneho režimu a rodičia majú možnosť voľby spánkovej techniky podľa ich uváženia. Pri spánkovom tréningu je dôležité, aby rodičia dodržiavali postup, ktorý daná technika obsahuje, a preto je lepšie, ak si techniku vyberú sami a sú s ňou stotožnení. Podľa zvoleného typu poradenstva budeme v priebehu niekoľkých dní resp. týždňov od začatia spánkového tréningu v kontakte, aby som Vám poskytla podporu pri zavádzaní správnych spánkových návykov. Počas tohto obdobia je možné plán upraviť a „doladiť“ tak, aby plne zodpovedal potrebám Vášho dieťaťa.