fbpx

Môj príbeh

Mgr. Veronika Pružinská

Medzinárodne certifikovaná spánková poradkyňa pre deti a dospelých

Štúdium psychológie som absolvovala na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Už počas štúdia som pracovala ako dobrovoľník na Detskej Linke Záchrany a tiež ako Neurofeedback asistent v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva DYS-CENTRUM. Po ukončení štúdia som pracovala ako psychológ v CŠPP DYS-CENTRUM, v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež ako školský psychológ na základnej škole. Niekoľko rokov som pôsobila ako supervízor na Detskej Linke Záchrany a rovnako som nadobudla aj skúsenosť s vedením ľudí v jednej korporátnej spoločnosti.

Duševné zdravie sa v súčasnosti dostáva do popredia ako jeden z pilierov na plnohodnotný život. V spleti rôznych okolností, ktoré nás každodenne obklopujú doma i v práci, je naozaj náročné uchovať si dobré duševné zdravie a byť „v pohode“. Carl Jung povedal. „Nezmeníme nič, kým to neakceptujeme.“ Práve akceptácia toho, že niečo nie je úplne v poriadku, vie človeka priviesť k vyhľadaniu pomoci. Hlavná úloha poradcu je potom sprevádzať klienta na ceste k spokojnejšiemu životu.  

Kvalita spánku ovplyvňuje vo výraznej miere celkovú kvalitu života. Či už ide o deti alebo o dospelých, spánok je jedna zo základných potrieb, ktoré musíme mať naplnené, aby sme vedeli optimálne fungovať. Poznatky z psychológie som si rozšírila o širšie znalosti z oblasti spánku. V súčasnosti pôsobím ako spánková poradkyňa pre deti a dospelých.

Moja kvalifikácia

  • Certifikácia spánkového poradcu – Baby Sleep Consultant Training Ltd.
  • Certifikácia Sleep Science Coach - Spencer Institute
  • Zvládanie stresu a úzkosti – Tréning akreditovaný Medzinárodnou asociáciou terapeutov (IAOTH)
  • Krízová intervencia u detí – Úvodné školenie pre pracovníkov Liniek dôvery
  • Krízová intervencia u detí – Špecifiká dištančnej komunikácie
  • Dištančná krízová intervencia – Krízová intervencia u týraných a zneužívaných detí
  • Výcvik integrovanej psychoterapie – 60 hodín
  • Workshop Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentami
  • Woodcock – Johnson Internal Edition, test kognitívnych schopností – administrácia, vyhodnocovanie a interpetácia testu
  • Workshop Deficity čiastkových funkcií – Diagnostika a terapia

Kontaktujte ma