fbpx

Dosiahnite zdravý spánok pomocou spánkového koučingu a zlepšite kvalitu svojho života.
 

Kvalitný spánok pre každého!

Jednorazová konzultácia

45 - minutový video hovor ohľadom spánkového problému. Odporúčania pre zlepšenie spánku na základe spánkového dotazníku a spánkových záznamov.

Komplexný spánkový koučing

Individuálny spánkový koučing vám pomôže nastaviť spánkovú hygienu a analyzovať príčiny častého budenia, skorého ranného vstávania alebo problémov pri zaspávaní. Starostlivosť poskytujem na základe spánkového dotazníku a pravidelných spánkových záznamov.

Webináre

Organizácia webinárov a prednášok pre jednotlivcov aj firmy.

Veronika Pružinská

Spánková poradkyňa

Štúdium psychológie som absolvovala na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Už počas štúdia som pracovala ako dobrovoľník na Detskej Linke Záchrany a tiež ako Neurofeedback asistent v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva DYS-CENTRUM. Po ukončení štúdia som pracovala ako psychológ v CŠPP DYS-CENTRUM, v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a tiež ako školský psychológ na základnej škole. Niekoľko rokov som pôsobila ako supervízor na Detskej Linke Záchrany. V súčastnosti pôsobím ako spánková poradkyňa pre deti a dospelých.